Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

OK. Rozumiem

Prelegenci

zdjecie
M. Jedliński

Kierownik Katedry Logistyki na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pełni zaszczytną funkcję Przewodniczącego Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego w kadencji w latach 2013-2018. Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej, od ponad 20. lat zajmuje się doradztwem logistycznym na rzecz praktyki gospodarczej (m.in. branża energetyki przemysłowej, farmaceutyczna, chemii ciężkiej, papiernicza, drzewna, handlowa, a także jednostki samorządu terytorialnego). Posiada uprawnienia: Fachexperten – TÜV Cert oraz Auditor Australian Quarantine Inspection Service – AQIS.

prof. US, dr hab. Mariusz Jedliński

P. Krzystek
Piotr Krzystek

Prezydent Miasta Szczecin
Dariusz Słaboszewski

Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Przewodniczący Rady Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego/ Absolwent Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Ukończył studia podyplomowe w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz Wyższej Szkole Zarządzania. W latach dziewięćdziesiątych pracował w wyuczonym zawodzie jako oficer pokładowy w PPDiUR ODRA ŚWINOUJŚCIE oraz na statkach handlowych armatorów zagranicznych. Następnie prowadził własną działalność gospodarczą, również w zakresie zarządzania innymi podmiotami gospodarczymi. Od roku 2007 związany z Żeglugą Szczecińską, pełnił początkowo funkcję Zarządcy Komisarycznego, następnie Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego.

Dariusz Słaboszewski

Paweł Wac

Prezes Zarządu DB Port Szczecin. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku pracując dla międzynarodowych kancelarii prawnych SALANS LLP (Niemcy), LINKLATERS (Belgia, Polska, Niemcy), Pöllath&Partners (Niemcy) oraz Görg (Niemcy). Pracę w Deutsche Bahn AG rozpoczął w roku 2009 przejmując odpowiedzialność za Dział Prawny w grupie DB Schenker Rail Polska. W latach 2011-2013 równolegle z funkcją Dyrektora Działu Prawnego pełnił funkcję Członka Zarządu spółki DB Polska Acquisition Sp. z o.o. Od 2013 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Śląskiego Centrum Logistyki S.A. W sierpniu 2015 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu DB Port Szczecin. 

Paweł Wac

Zdzisław Pietkiewicz

Wiceprezes Zarządu C. Hartwig Szczecin Spedytorzy Międzynarodowi Sp. z o.o. Dyrektor ds. Spedycji Lądowej i Magazynowej. Absolwent WIET Politechniki Szczecińskiej/1977/- ekonomika transportu oraz Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Szczecińskim z zakresu marketingu. Doświadczenie zawodowe zdobyte na wielu stanowiskach pracy związanych z zarządzaniem w sektorze TSL.PKP i C.Hartwig Szczecin. 

Zdzisław Pietkiewicz

Konrad Frontczak

Prezes Zarządu Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. - od 2003 roku zajmuje się realizacją międzynarodowych oraz regionalnych projektów związanych z innowacyjnością, przedsiębiorczością, wsparciem sektora MŚP, rozwojem regionalnym, infrastrukturą badawczą oraz dydaktyczną, a także transferem technologii. Obecnie  Prezes Zarządu Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., spółki której celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej, w tym wynalazków powstałych na uczelni.

Konrad Frontczak

Marzena Mojsiewicz

Prezes zarządu Appidea Sp. z o.o., która specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania oraz zaawansowanych rozwiązań IT dopasowanych do wymagań biznesowych, z wykorzystaniem VR, AR oraz sztucznej inteligencji. Obecnie tworzymy aplikację mobilną SeaDocs Manager, która ułatwia życie marynarzom, umożliwiając łatwe przechowywanie i zarządzanie dokumentami oraz certyfikatami morskimi a także digitalizująca ich kontakty z urzędami.

 

Marzena Mojsiewicz

Prezes Zarządu AppIdea Sp. z o. o.
Piotr Wołejsza

Nawigator z 15 letnim doświadczeniem w pracy na morzu. Ekspert w dziedzinie systemów wspomagania decyzji. Autor pracy pt. "Multiagentowy system wspomagania nawigacyjnego procesu decyzyjnego", która została uznana przez Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą rozprawę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje. Prezes Zarządu spółki technologicznej Sup4Nav, w której z sukcesem komercjalizuje swój doktorat. Kierownik wielu projektów naukowo-badawczych realizowanych w ramach Horyzontu 2020, NCBiR oraz RPO. Mentor Przedsiębiorczości na uczelniach oraz w szkołach średnich. Kierownik projektu edukacyjnego pt. More Entrepreneurial Life at European Schools realizowanego  w ramach ERASMUS+.

Piotr Wołejsza

Sup4Nav LLC
Rafał Zahorski

Absolwent transportu morskiego w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie oraz MBA Executive na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Radca ds. Dyplomacji Ekonomicznej przy Ambasadzie Belgii w Polsce. Od  20 lat menadżer zarządzający firmami nie tylko w Europie, ale i w Chianch. Członek Rady Programowej przy ZPSB w Szczecinie oraz Rady Edukacyjnej przy Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecine. Z branżą szkoleniowo - konsultingową związany jest od 2005 roku. Trener, wykładowca, konsultant, autor ponad 100 artykułów do gazet branżowych, ekspert branży morskiej i transportu. Posiada praktyczne doświadczenie w zarządzaniu, biznesie międzynarodowym, handlu zagranicznym, logistyce i transporcie oraz produkcji. Pomysłodawca i szef projektu THPV Bembridge 1938, pierwszego w Polsce pływającego biura, centrum konferencyjnego i muzeum morskiego na najstarszym w Europie zabytkowym morskim statku pilotowym.

Rafał Zahorski

LSJ HR Group Sp. z o.o.
Elżbieta Małgorzata Moskal

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, placówki kształcącej na potrzeby branży morskiej i odradzającego się przemysłu stoczniowego. Z wykształcenia mgr inż. elektryk, z zamiłowania informatyk. Z wyboru nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych i informatycznych. Absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Od początku swojej kariery zawodowej związana ze szkolnictwem zawodowym – początkowo jako pracownik naukowy Wydziału Elektrycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, potem Instytutu Okrętowego i Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Od 2012 roku pełni funkcję dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

Elżbieta Małgorzata Moskal

dr inż. Agnieszka Deja

Prorektor ds. Nauczania na Akademii Morskiej w Szczecinie. Jest absolwentką Wydziału Nawigacyjnego, Wyższej Szkoły Morskiej na kierunku Transport, specjalność Eksploatacja Portów i Floty Morskiej. Od 2002 roku związana z uczelnią, prowadzi badania naukowe w obszarze ekonomii, zarządzania, transportu oraz ochrony środowiska. Jako kierownik zespołów, od 2015 roku realizuje projekty stażowe i szkoleniowe dla absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Od wielu lat współpracuje zarówno z pracodawcami polskimi jak i zagranicznymi w zakresie organizacji praktyk dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie m.in. w ramach programu ERASMUS +. 

dr inż. Agnieszka Deja

George D Cambanis

Partner Założycielski i były Dyrektor Generalny Deloitte Grecja

Założył i przez wiele lat prowadził sektor przemysłu morskiego i stoczniowego w Deloitte Global i rozwinął go do siatki ponad 1000 współpracujących ze sobą ekspertów na całym świecie. W ramach grupy Ships&Ports, która jest gałęzią grupy branżowej Deloitte Energy&Resources, świadczył usługi doradcze na rzecz czołowych spółek stoczniowych, koncernów paliwowych i wydobywczych, towarzystw handlowych, portów oraz firm logistycznych.W roku 2017 zrezygnował z dotychczasowej roli i założył spółkę Global Shipping & Ports Ltd., skupiającą swoje zainteresowanie na innowacjach w sektorze morskim
i stoczniowym. Obecnie pracuje w Nowym Jorku, Londynie i innych europejskich miastach śledząc globalne trendy i doradzając zarówno start-up’om jak
i inkubatorom przedsiębiorczości.

George D Cambanis

Dyrektor Generalny Global Shipping & Ports Ltd.
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Olgierd Geblewicz

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Dr inż. Andrzej Montwiłł

Dyrektor Instytutu Zarządzania Transportem, Adiunkt Zakładu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Akademii Morskiej w Szczecinie. W przeszłości między innymi Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA a także Prezes Żeglugi Bydgoskiej SA. Autor i współautor szeregu koncepcji, projektów, artykułów naukowych z zakresu zarządzania, transportu i logistyki.

Andrzej Montwiłł

Dyrektor Instytutu Zarządzania Transportem
Małgorzata Stępień

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunku Transport Kolejowy. Całe życie zawodowe związana z pracą na kolei. W Spółce PKP CARGO S.A. od początku jej istnienia, m.in. od 2016 roku Zastępca dyrektora ds. ekspedycyjno- handlowych w Zakładzie Zachodniopomorskim PKP Cargo S.A. w Szczecinie, od roku 2014 dyrektor regionalny ds. handlowych w Zachodnim Zakładzie w Poznaniu. Urodzona Szczecinianka związana z regionem województwa Zachodniopomorskiego oraz branżą portową.

Małgorzata Stępień

Zastępca Dyrektora Zakładu ds. Handlowych PKP Cargo S.A
Zbigniew Antonowicz

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Odrą w Świat”. oraz Członek Zarządu Rady Interesantów Portu Szczecin. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w branży morskiej. Był między innymi Członkiem Zarządu Portu Szczecin - Świnoujście, Portu Rybackiego Gryf oraz Drobnica-Port Szczecin Sp. z o.o. współpracując także z firmami takimi jak PRCiP Gdańsk Sp. z o.o., NTA Gdynia Sp. z o.o., Elvictor Shipping CO. Pireus. Oprócz bogatej aktywności zawodowej, pełnił także funkcję starszego wykładowcy na Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie, wspierając swoją wiedza praktyczną przyszłych pracowników branżowych.

Zbigniew Antonowicz

Zarządu Stowarzyszenia „Odrą w Świat”
Prezes Zarządu Unibaltic Sp. z o. o.

Prezes Zarządu Unibaltic Sp. z o. o. Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej, którą ukończył w 1993 roku, na kierunku Nawigacja i Transport Morski. Przez kolejne 3 lata doskonalił zdobytą wiedzę pływając jako marynarz a potem oficer na statkach handlowych. W latach 1996-1997 zatrudniony w firmie spedycyjnej Cargo Serwis w Szczecinie jako makler okrętowy. W okresie od 1997 do 2000 pracownik Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie na stanowisku operator i makler frachtowy, w dziale eksploatacji statków zdobył cenne doświadczenie w zarządzaniu statkami. Od 2000 do 2003 zatrudniony w firmie Porta Żegluga jako project manager. Od 2003 roku współzałożyciel i udziałowiec firmy Unibaltic Sp. z o.o., gdzie do dnia dzisiejszego pełni funkcję Prezesa Zarządu. Ukończył także wiele kursów i szkoleń w zakresie szeroko pojętego zarządzania flotą i eksploatacji statków oraz szkolenia managerskie i kierownicze.

Arkadiusz Wójcik

Prezes Zarządu Unibaltic Sp. z o. o.